Rohs Belgesi Nedir?

Rohs Belgesi direktifi , bazı elektrikli ve elektronik eşyalarda kurşun ve  kullanılan potansiyel zararlı diğer maddelerin kullanımının kısıtlamasını içermektedir.2002/95/EC olarak bilinen direktif, 1 Temmuz 2006’dan itibaren Avrupa’nın genelinde yürürlüğe girmiştir.

1 Temmuz  2011 tarihinde yayınlana Yeni  RoHS Direktifi , 21 Temmuz 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.